Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường

Được thành lập vào 07/07/2008 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường đã và đang bắt đầu những bước tiến đầu tiên trên con đường xây dựng một công ty trẻ, năng động, không ngừng vươn lên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi trường, tư vấn mỏ, dịch vụ nổ mìn; Dịch vụ đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; Lập quy hoạch đất đai, trích lục bản đồ...

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Pha trộn hoá chất

Pha trộn hoá chất

Dịch vụ Pha trộn hoá chất ...

Xử lý môi trường đất

Xử lý môi trường đất

Dịch vụ Xử lý môi trường đất ...

Lập phương án sự cố tràn dầu, sự cố thiên tai

Lập phương án sự cố tràn dầu, sự cố thiên tai

Lập phương án sự cố tràn dầu, sự cố thiên tai ...

Đo chấn động nổ mìn và sóng không khí, tư vấn lập dự án đầu tư

Đo chấn động nổ mìn và sóng không khí, tư vấn lập dự án đầu tư

Đo chấn động nổ mìn và sóng không khí, tư vấn lập dự án đầu tư ...

Tư vấn thi công, chuyển giao công nghệ hệ thống cấp thoát  nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải

Tư vấn thi công, chuyển giao công nghệ hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải

Tư vấn thi công, chuyển giao công nghệ hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải ...

Tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước

Tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước

Tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước ...

Đo các thông số môi trường nước, không khí, môi trường làm việc, môi trường bên ngoài

Đo các thông số môi trường nước, không khí, môi trường làm việc, môi trường bên ngoài

Đo các thông số môi trường nước, không khí, môi trường làm việc, môi trường bên ngoài ...

Giám định thiệt hại về môi trường

Giám định thiệt hại về môi trường

Giám định thiệt hại về môi trường ...

Dịch vụ ứng phó sự cố môi trường

Dịch vụ ứng phó sự cố môi trường

Dịch vụ ứng phó sự cố môi trường ...

Lập kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường

Lập kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường

Lập kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường ...

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bản cam kết, đề án bảo vệ môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường ...

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường

Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị, các tòa nhà, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường ...

Quy trình cam kết bảo vệ môi trường

Quy trình cam kết bảo vệ môi trường

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng. Tùy thuộc vào quy mô của dự án mà chủ dự án phải lấp Cam kết BVMT hay báo cáo DTM ...

Dịch vụ tư vấn môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường

Công ty TNHH Một thành viên kỹ thuật tài nguyên & Môi trường chuyên thực hiện các các hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, các dự án đang xin giấy phép đầu tư cũng như đã và đang hoạt động. ...

Các thủ tục môi trường

Các thủ tục môi trường

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Để giám sát và ràng buộc trách nhiệm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường. ...

KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Dịch vụ phân tích kiểm nghiệm hoá, hoá lý, vi sinh lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thực phẩm

Dịch vụ phân tích kiểm nghiệm hoá, hoá lý, vi sinh lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thực phẩm

Dịch vụ phân tích kiểm nghiệm hoá, hoá lý, vi sinh lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thực phẩm ...

Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm

Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm

Quan trắc lấy mẫu môi trường (Vimcerts 004 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/7/2017 theo quyết định số 1683/QĐ-BTNMT; Vilas 499 được văn phòng công nghệ chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ cấp ngày 15/8/2017) ...

TƯ VẤN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Tư vấn, lập giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả thải vào nguồn nước

Tư vấn, lập giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả thải vào nguồn nước

Tư vấn, lập giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả thải vào nguồn nước ...

Tìm kiếm thăm dò nước dưới đất, nước mặt

Tìm kiếm thăm dò nước dưới đất, nước mặt

Tìm kiếm thăm dò nước dưới đất, nước mặt ...

Thiết kế cơ sở, thiết kế thi công khai thác mỏ

Thiết kế cơ sở, thiết kế thi công khai thác mỏ

Thiết kế cơ sở, thiết kế thi công khai thác mỏ ...

HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải

Xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải

Xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải ...

Tư vấn giải phóng mặt bằng tái định cư

Tư vấn giải phóng mặt bằng tái định cư

Tư vấn giải phóng mặt bằng tái định cư ...

Thiết kế công trình giao thông

Thiết kế công trình giao thông

Thiết kế công trình giao thông ...

Thiết kế hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy trong công trình

Thiết kế hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy trong công trình

Thiết kế hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy trong công trình ...

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, cầu và đường bộ

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, cầu và đường bộ

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, cầu và đường bộ ...

Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây và trạm điện đến cấp 3;

Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây và trạm điện đến cấp 3;

Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây và trạm điện đến cấp 3; ...

Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên

Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên

Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên ...

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch xây dựng ...

Khảo sát địa chất công trình

Khảo sát địa chất công trình

Khảo sát địa chất công trình ...

Khảo sát địa hình công trình dân dụng và công nghiệp

Khảo sát địa hình công trình dân dụng và công nghiệp

Khảo sát địa hình công trình dân dụng và công nghiệp ...

Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng ...

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ...

Thiết kế công trình xử lý chất thải môi trường

Thiết kế công trình xử lý chất thải môi trường

Thiết kế công trình xử lý chất thải môi trường ...

Lập quy hoạch đất đai, trích lục bản đồ

Lập quy hoạch đất đai, trích lục bản đồ

Lập quy hoạch đất đai, trích lục bản đồ ...

Dịch vụ đo đạc, vẽ bản đồ địa hình, địa chính, địa chất (Giấy phép hoạt động được Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam cấp ngày 21/3/2016)

Dịch vụ đo đạc, vẽ bản đồ địa hình, địa chính, địa chất (Giấy phép hoạt động được Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam cấp ngày 21/3/2016)

Dịch vụ đo đạc, vẽ bản đồ địa hình, địa chính, địa chất (Giấy phép hoạt động được Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam cấp ngày 21/3/2016) ...

HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng cho tất cả các hạng mục công trình

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng cho tất cả các hạng mục công trình

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng cho tất cả các hạng mục công trình ...

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn lao động (Chứng chỉ huấn luyện được Cục an toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội cấp ngày 24/6/2016)

Huấn luyện an toàn lao động (Chứng chỉ huấn luyện được Cục an toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội cấp ngày 24/6/2016)

Huấn luyện an toàn lao động (Chứng chỉ huấn luyện được Cục an toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội cấp ngày 24/6/2016) ...