Công ty TNHH Một thành viên kỹ thuật tài nguyên & môi trường

Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường

Được thành lập vào 07/07/2005 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường đã và đang bắt đầu những bước tiến đầu tiên trên con đường xây dựng một công ty trẻ, năng động, không ngừng vươn lên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi trường, tư vấn mỏ, dịch vụ nổ mìn; Dịch vụ đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; Lập quy hoạch đất đai, trích lục bản đồ...

 • 1

  Là công ty hàng đầu về lĩnh vực môi trường tại Nghệ An.

 • 2

  Cung cấp những giải pháp bảo vệ môi trường tối ưu.

 • 3

  Khả năng xử lý môi trường vượt trội

 • 4

  Đơn giản hóa mọi thủ tục pháp lý

 • 5

  Tối đa hóa hiệu quả công việc

 • 6

  Tiết kiệm thời gian với mức ngân sách hợp lý nhất cho khách hàng

Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường

Được thành lập vào 07/07/2005 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường đã và đang bắt đầu những bước tiến đầu tiên trên con đường xây dựng một công ty trẻ, năng động, không ngừng vươn lên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi trường, tư vấn mỏ, dịch vụ nổ mìn; Dịch vụ đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; Lập quy hoạch đất đai, trích lục bản đồ...