Dịch vụ

bùn thải từ xử lý nước thải

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng cho tất cả các hạng mục công trình

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng cho tất cả các hạng mục công trình

bùn thải từ xử lý nước thải

Huấn luyện an toàn lao động (Chứng chỉ huấn luyện được Cục an toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội cấp ngày 24/6/2016)

Huấn luyện an toàn lao động (Chứng chỉ huấn luyện được Cục an toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội cấp ngày 24/6/2016)

bùn thải từ xử lý nước thải

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng cho tất cả các hạng mục công trình

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng cho tất cả các hạng mục công trình

bùn thải từ xử lý nước thải

Xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải

Xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải

bùn thải từ xử lý nước thải

Tư vấn giải phóng mặt bằng tái định cư

Tư vấn giải phóng mặt bằng tái định cư

bùn thải từ xử lý nước thải

Thiết kế công trình giao thông

Thiết kế công trình giao thông

bùn thải từ xử lý nước thải

Thiết kế hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy trong công trình

Thiết kế hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy trong công trình

bùn thải từ xử lý nước thải

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, cầu và đường bộ

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, cầu và đường bộ

bùn thải từ xử lý nước thải

Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây và trạm điện đến cấp 3;

Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây và trạm điện đến cấp 3;

bùn thải từ xử lý nước thải

Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên

Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên

bùn thải từ xử lý nước thải

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch xây dựng

bùn thải từ xử lý nước thải

Khảo sát địa chất công trình

Khảo sát địa chất công trình