Tin công ty

bùn thải từ xử lý nước thải

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

bùn thải từ xử lý nước thải

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật)

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật)

bùn thải từ xử lý nước thải

CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN VILAS 499

CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN VILAS 499

bùn thải từ xử lý nước thải

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DICH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG CỘT ĐO XĂNG DẦU

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DICH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG CỘT ĐO XĂNG DẦU

bùn thải từ xử lý nước thải

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐINH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐINH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

bùn thải từ xử lý nước thải

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

bùn thải từ xử lý nước thải

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng

bùn thải từ xử lý nước thải

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường cao nhất là 96 triệu đồng

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường cao nhất là 96 triệu đồng

bùn thải từ xử lý nước thải

MỞ RỘNG PHẠM VI CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

MỞ RỘNG PHẠM VI CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

bùn thải từ xử lý nước thải

Giao lưu Đá bóng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bắc Giang và Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Giao lưu Đá bóng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bắc Giang và Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

bùn thải từ xử lý nước thải

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Được thành lập vào ngày 07/07/2005 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã và đang bắt đầu những bước tiến đầu tiên trên con đường xây dựng một công ty trẻ, năng động, không ngừng vươn lên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi trường, tư vấn mỏ, dịch vụ nổ mìn; Dịch vụ đo đạc, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; Lập quy hoạch đất đai, trích lục bản đồ...

bùn thải từ xử lý nước thải

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Vui hội Trung thu 2016

Ngày 19/9/2016, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội Trung thu 2016 cho gia đình cán bộ công nhân viên