DỊCH VỤ NGHÀNH NGHỀ
DỰ ÁN THI CÔNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02386.250.236

Tel - 02386.250.236
Today: 288 | All: 187,821
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Vui hội Trung thu 2016
FANPAGE FACEBOOK
 
 
Dịch vụ nghành nghề | Tư vấn môi trường
Pha trộn hoá chất
Xử lý môi trường đất
Lập phương án sự cố tràn dầu, sự cố thiên tai
Đo chấn động nổ mìn và sóng không khí, tư vấn lập dự án đầu tư
Tư vấn thi công, chuyển giao công nghệ hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải
Tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước
Đo các thông số môi trường nước, không khí, môi trường làm việc, môi trường bên ngoài
Giám định thiệt hại về môi trường
Dịch vụ ứng phó sự cố môi trường
Lập kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường
Quy trình cam kết bảo vệ môi trường
Dịch vụ tư vấn môi trường
Các thủ tục môi trường
 

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐC: Số 236 Võ Nguyên Hiến (236 Phong Định Cảng cũ), Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02386.250.236; Fax: 02383.592.198
Email: kttnmt@gmail.com - http://tainguyenvamoitruong.com.vn