Dự án môi trường

bùn thải từ xử lý nước thải

Quan trắc Nhà Máy Xi Măng Điện Biên

Quan trắc Nhà Máy Xi Măng Điện Biên

bùn thải từ xử lý nước thải

ĐTM Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên QL8B, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh

ĐTM Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên QL8B, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh

bùn thải từ xử lý nước thải

Quan trắc và lấy mẫu khí thải Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

Quan trắc và lấy mẫu khí thải Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

bùn thải từ xử lý nước thải

Dự án: "Xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tại Lâm Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Dự án: "Xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tại Lâm Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước Công trình Hồ điều hòa xử lý nước thải của Dự án phát triển toàn diện kinh tế, xã hội thành phố Thanh Hóa

Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước Công trình Hồ điều hòa xử lý nước thải của Dự án phát triển toàn diện kinh tế, xã hội thành phố Thanh Hóa

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Châu Thắng thuộc địa bàn xã Châu Thắng và 2 xã Quế Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Châu Thắng thuộc địa bàn xã Châu Thắng và 2 xã Quế Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước Công ty CP Phân Lân Ninh Bình - Nhà máy Phân Lân Ninh Bình - Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước Công ty CP Phân Lân Ninh Bình - Nhà máy Phân Lân Ninh Bình - Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

bùn thải từ xử lý nước thải

Kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh - Khu kinh tế Vũng Áng - Phường Kỳ Long - Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh - Khu kinh tế Vũng Áng - Phường Kỳ Long - Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập báo cáo khai thác sử dụng nước dưới đất cho cơ sở 2 của Công ty CP sản xuất gạch Rào Gang tại xóm 13 xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Lập báo cáo khai thác sử dụng nước dưới đất cho cơ sở 2 của Công ty CP sản xuất gạch Rào Gang tại xóm 13 xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

bùn thải từ xử lý nước thải

Tư vấn lập kế hoạch BVMT Dự án thành phần 2 (GL:02-BCKTKT:02) tỉnh Gia Lai thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)

Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, sinh hoạt, bảo đảm ATGT cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Cùng với đó góp phần xóa bỏ chia cắt cộng đồng, kết nối liên kết vùng nhằm bảo đảm phát triển bền vững để thực hiện mục tiêu Chương trình hành động chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ về mục tiêu giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số.

bùn thải từ xử lý nước thải

Quan trắc Môi trường nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ - xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Công trình thuỷ điện Bản Vẽ nằm trên dòng chính sông Cả, cách vị trí nhập lưu của nhánh sông Nậm Mô với sông Cả khoảng 20km về phía thượng lưu, trên địa phận của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Khu vực công trình chính của Nhà máy nằm trên địa phận xã Yên Na, khu vực hồ chứa nằm trên địa phận các xã Kim Đa, Kim Tiến, Hữu Khuông, Hữu Dương, Luân Mai, Mai Sơn, Nhôn Mai, Mỹ Lý.

bùn thải từ xử lý nước thải

Lập báo cáo ĐTM khu đô thị mới Long Sơn 3, Long Sơn 4 - Đô Lương - Nghệ An

Theo quy hoạch hiện nay, thị xã Thái Hòa đang trong thời kỳ xây dựng để đạt được mục tiêu đã đặt ra là trước năm 2025 phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, và đào tạo, tài chính – ngân hàng của vùng Tây Bắc Nghệ An và trở thành thành phố loại 3 của vùng kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ