Dự án đo đạc bản đồ

bùn thải từ xử lý nước thải

Khoan tìm kiếm và khai thác nguồn nước

Khoan tìm kiếm và khai thác nguồn nước (Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/11/2016 số 5440/GP-UBND)

bùn thải từ xử lý nước thải

Hợp đồng ĐTM đường giao thông

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh Km504+400Km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (Km514+800Km517+950), tỉnh Hà Tĩnh