Dự án xử lý chất thải

bùn thải từ xử lý nước thải

Dự án Thi công công trình giảm thiểu rủi ro và phục hồi môi trường tại Mậu 2, xã Kim Liên, Nam Đàn

Năm 2013, Công ty TNHH một thành viên kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TRE Co) đã kí hợp đồng với Ban Quản lý dự án: Xây dựng Năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam (POP-PMU) thi công công trình giảm thiểu rủi ro và phục hồi môi trường tại 3 điểm: Hòn Trơ, Thạch Lưu và Mậu 2.

bùn thải từ xử lý nước thải

Hỗ trợ mô hình HTX, Công ty thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh Nghệ An

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, HỢP TÁC XÃ THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN