Chính sách nhân sự

Con người là tài sản quý giá nhất của một tổ chức. Tại Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào.

Chính vì thế, chúng tôi mang đến cho tất cả nhân viên Công ty một môi trường làm việc năng động và công bằng, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc,  rèn luyện để hướng đến sự thành công trong nghề nghiệp đồng thời hoàn thiện về nhân cách. Tất cả sự thành công, dù là nhỏ nhất  đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Chúng tôi mang đến một hệ thống các giải pháp đa dạng và phù hợp để giúp tất cả mọi người trưởng thành và xây dựng sự nghiệp tại Công ty.

1. HỆ THỐNG LƯƠNG – THƯỞNG

- Hệ thống tiền lương của Công ty được xây dựng trên mặt bằng lương chung của thị trường, cạnh tranh với các Công ty cùng ngành, phù hợp với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế.

- Thưởng Lễ, Tết cho các ngày lễ lớn trong năm và thưởng thành tích cuối năm theo hiệu quả công việc.

- Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo qui định hiện hành. Giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

2. CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG

- Dựa trên định hướng phát triển của Công ty

- Phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp

- Phù hợp với từng cá nhân 

- Công bằng – Minh bạch – Gắn kết – Hiệu quả

- Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm