Lập báo cáo xả thải vào nguồn nước Công ty CP Phân Lân Ninh Bình - Nhà máy Phân Lân Ninh Bình - Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình, được thành lập năm 1977. Từ ngày 01/01/2005 Công ty chuyển sang mô hình Công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối 51% vốn điều lệ, là một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Upload

Nhà máy phân lân Ninh Bình là cơ sở sản xuất chính của Công ty có diện tích 10,2 ha thuộc địa phận xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Lượng nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Công ty trung bình khoảng 4.000m3/ngày.đêm được bơm từ sông Hệ (Cầu Yên). Công ty đã xây dựng trạm bơm tại góc phía Tây Bắc nhà máy với diện tích 390m2, công suất bơm nước tối đa 1.000 m3/h, nước sau khi xử lý sẽ được cấp đến các hạng mục tiêu thụ

Báo cáo xả thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình thuộc địa bàn Thôn Bộ Đầu, xã Ninh An huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được xây dựng trên cơ sở nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt; kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận vào thời điểm đề nghị cấp phép và thực trạng việc xả thải của nhà máy ở thời điểm hiện tại. Các nội dung kết luận qua báo cáo như sau:

- Nhà máy đã thực hiện xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hoàn thiện, đảm bảo chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

- Qua kết quả tính toán sức tải các chất ô nhiễm của nguồn tiếp nhận nước thải cho thấy Sông Hệ (Cầu Yên) đủ khả năng tiếp nhận tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải của Nhà máy.

- Hoạt động xả nước thải của nhà máy không gây ảnh hưởng đến chất lượng nước nguồn nước, chế độ thủy văn, môi trường và hệ sinh thái thủy sinh.

Để thực hiện và hoàn thiện báo cáo trên, Cơ sở đã phối hợp với Đơn vị tư vấn Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.