Lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Châu Thắng thuộc địa bàn xã Châu Thắng và 2 xã Quế Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy điện Châu Thắng được đầu tư xây dựng trên Sông Quang thuộc địa bàn xã Châu Thắng và 2 xã Quế Sơn, Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Upload

 Vị trí tuyến đập thuộc địa bàn Bản Chiềng, xã Châu Thắng huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Nguồn nước khai thác, sử dụng: Công trình thủy điện Châu Thắng sử dụng nguồn nước sông Quang, là công trình cấp II nằm trên nhánh sông Quang, cách nơi nhập lưu của suối Quang với sông Hiếu khoảng gần 1km. Vị trí công trình thuộc xã Châu Thắng huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An. Nậm Quang là phụ lưu cấp 1 lớn nhất bờ phải của sông Hiếu, có diện tích lưu vực gần 900 km2. Tuyến đập dự kiến có vị trí địa lý 19o36'02'' vĩ độ Bắc và 104o59'59'' kinh độ Đông, tuyến nhà máy đặt sau đập. Diện tích lưu vực tính tới tuyến công trình Châu Thắng là 842 km2 với chiều dài sông chính 74,7 km

Upload

Mục đích khai thác, sử dụng nước:

- Công trình thuỷ điện Châu Thắng khai thác, sử dụng nguồn nước mặt sông Quang thuộc địa bàn xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu và 2 xã Quế Sơn, Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho mục đích phát điện.

- Tận dụng nguồn thủy năng trên sông Quang.

- Đầu tư xây dựng Dự án thuỷ điện Châu Thắng, ngoài việc đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ như đã nêu, còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Để sớm có giấy phép, giúp Công ty Cổ Phần Prime Quế Phong thực hiện đúng Pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước để phát điện tại công trình Thủy điện Châu Thắng. Công ty Cổ phần Prime Quế Phong đã ký hợp đồng với Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường để hoàn tất thủ tục hồ sơ, đệ trình lên Bộ Tài Nguyên và Môi trường thẩm định, cấp giấy phép.