DỊCH VỤ NGHÀNH NGHỀ
DỰ ÁN THI CÔNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02386.250.236

Tel - 02386.250.236
Today: 64 | All: 95,635
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Vui hội Trung thu 2016
FANPAGE FACEBOOK
 
 
HỒ SƠ PHÁP LÝ
MỞ RỘNG PHẠM VI CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Tin đăng ngày: 27/7/2018 - Xem: 275
 

Với mục đích nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã xin được mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm. Đây cũng là một trong những mục tiêu đề ra trong giai đoạn phát triển đến năm 2020.

Công ty đã đươc Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ ký quyết định ngày 03/07/2018. Phụ lục quyết định này bổ sung cho phục lục quyết định số 387.2017/QĐ-VPCNCL ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Với lĩnh vực thử nghiệm hóa học. Danh mục phép thử mở rộng được công nhận trên các sản phẩm và vật liệu thử như: Thủy sản, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt, rau và các sản phẩm rau quả, bún, thực phẩm, phân bón, phân lân ...

Ở lĩnh vực thử nghiệm sinh học, phép thử được công nhận trên phân lân.

Upload

 

Upload

UploadUpload

Upload

Upload

 

 

Upload

Upload

 

Hồ sơ pháp lý khác:
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật lần 3) (31/10/2019)
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Cập nhật) (19/9/2019)
CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN VILAS 499 (19/9/2019)
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DICH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG CỘT ĐO XĂNG DẦU (20/7/2019)
THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (22/5/2019)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM (22/5/2019)
QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐINH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM (22/5/2019)
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (8/11/2018)
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (27/7/2018)
MỞ RỘNG PHẠM VI CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM (27/7/2018)
Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (4/6/2018)
Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chất lượng (10/12/2017)
Giấy phép kinh doanh (10/12/2017)
Giấy phép quan trắc môi trường lao động (10/12/2017)
Quyết định của Hội Môi trường Giao thông vận tải (10/12/2017)
 

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐC: Số 236 Võ Nguyên Hiến (236 Phong Định Cảng cũ), Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02386.250.236; Fax: 02383.592.198
Email: kttnmt@gmail.com - http://tainguyenvamoitruong.com.vn