ĐTM Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên QL8B, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh nằm ở phía Bắc miền Trung Việt Nam, trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh là những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế về công nghiệp và du lịch.

Upload

Tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An dài khoảng 90,5km, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 143,1km nằm trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung và có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, đặc biệt là phát triển du lịch, phòng chống thiên tai và đã được Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng. Hiện tại tuyến đường này qua sông Lam chưa có cầu để lưu thông trên toàn tuyến. Để khai thác hiệu quả việc đầu tư trên cần phải đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội.

Upload

Xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam là vấn đề cấp thiết đối với tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An và phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp phát triển kinh tế du lịch với các ngành kinh tế và dịch vụ khác, là cầu nối giữa thị xã Cửa Lò và Khu kinh tế Vũng Áng để phát triển nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Ngoài ra, việc xây dựng cầu Cửa Hội sẽ nối thông đường hành lang ven biển các tỉnh thuộc khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung, phục vụ cho phát triển kinh tế và du lịch các tỉnh miền Trung phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Upload

Báo cáo ĐTM của Dự án được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 2.3. của Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Báo cáo ĐTM do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.