DỊCH VỤ NGHÀNH NGHỀ
DỰ ÁN THI CÔNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02386.250.236

Tel - 02386.250.236
Today: 248 | All: 58,496
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Vui hội Trung thu 2016
FANPAGE FACEBOOK
 
 
DỰ ÁN THI CÔNG > DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG
Dự án xử lý thuốc bảo vệ thực vật
Tin đăng ngày: 11/12/2017 - Xem: 275
 

TT

TÊN DỰ ÁN

NĂM THỰC HIỆN

1

Thu gom đóng gói hóa chất bảo vệ thực vật và xử lý ô nhiễm nhẹ (xử lý, cải tạo bằng hóa chất Fenton) tại khu vực ô nhiễm tồn lưu thôn Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2014

2

Xử lý đất ô nhiễm bằng tác nhân Fenton kết hợp chôn lấp cô lập, trang thiết bị xử lý và phòng độc, quan trắc chất lượng môi trường trong khi xử lý thuộc dự án Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tiểu khu 4, khối phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh

Năm 2014

2

Xây dựng hố xử lý đất ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tiểu khu 4, khối phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2013

3

Thi công xử lý, cải tạo môi trường bằng phương pháp Fenton, cách ly và giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm với hóa chất BVTV POP cho 3 điểm (Mậu 2, Thạch Lưu và Hòn Trơ)

Năm 2013

4

Tư vấn giám sát xây dựng công trình và giám sát cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý của dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại xóm 8, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2013

5

Tư vấn khảo sát, thu thập số liệu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tiểu khu 6, khối phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2013

6

Tư vấn khảo sát, thu thập số liệu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tiểu khu 4, khối phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2013

7

Tư vấn quan trắc và giám sát xử lý chất lượng môi trường sau khi xử lý Dự án " xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại tiểu học xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2013

8

Tư vấn giám sát Xây dựng khu xử lý đất ô nhiễm nặng; xử lý đất ô nhiễm nặng và đất ô nhiễm nhẹ giai đoạn I dự án Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại trường Tiểu học xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2012

9

Xử lý ô nhiểm môi trường kho thuốc bảo vệ thực vật Hòa Vinh Thuộc dự án: Dự án xử lý ô nhiễm môi trường các kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2016

10

Tổ chức xử lý ô nhiễm môi trường tại kho thuốc bảo vệ thực vật HTX nông nghiệp Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2017

11

Điều tra, đánh giá, xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm và xây dựng phương án xử lý , cải tạo phục hồi môi trường cho điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại trường tiểu học Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

 

12

Điều tra, đánhgiá, xác định phạm vi mức độ ô nhiễm và xây dựng dự án xử lý, ciat rạo phục hồi môi trường cho các điểm tổn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Tân Kỳ và huyện Con Cuông

 

13

Điều tra đánh giá xác định mức ô nhiễm xây dựng dự án xử lý hoặc cải tạo phục hồi môi trường đối với 06 điểm ô nhiễm môi trường do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Yên Thành

 

14

Điều tra, đánh giá xác định phạm vi mức độ ô nhiễm và xây dựng dự án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường cho điểm tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật tại xóm Bình Hiếu, thị trấn Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

 

15

Điều tra, đánh giá xác định phạm vi mức độ ô nhiễm và xây dựng dự án xử lý, cỉa tạo phục hồi môi trường cho điểm tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật tại xóm Đồng Hội, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

 

16

Khảo sát, thu thập số liệu, lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tiểu khu 6, khố phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

17

Khảo sát, thu thập số liệu, lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại tiểu khu 6, khố phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

18

 

 

 

<< Dự án thi công >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐC: Số 236 Võ Nguyên Hiến (236 Phong Định Cảng cũ), Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02386.250.236; Fax: 02383.592.198
Email: kttnmt@gmail.com - http://tainguyenvamoitruong.com.vn